شرکت کانکس ایران
کانکس

شرکت کانکس سازی ایران بزرگترین و قدیمی ترین تولید کننده کانکس در ایران میباشد انجام صدها پروژه موفق کانکس و ساختمان پیش ساخته در ایران و خارج از ایران تنها گوشه ای از سوابق درخشان کانکس سازی ایران میباشد