کانکس کو

کانکس کو بزرگترین و قدیمی ترین تولید کننده کانکس و سازه های پیش ساخته پانلی و ورقی در ایران میباشد انجام صدها پروژه موفق ویلا و ساختمان پیش ساخته در ایران و خارج از ایران تنها گوشه ای از سوابق درخشان ما در طول ساهای فعالیتمان میباشد.